หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
     
 
  NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
5.ด่วนที่สุด มท 0808.2 ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
4.นร 0731.1 ว 21 ลว 2 ธ.ค. 64 และ มท 0808.2 ว 2929 ลว 27 เม.ย. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับธันวาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
3.มท 0808.2 ว 2268 ลว 5 ต.ค. 64 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
2.มท 0808.2 ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
1.มท 0808.2 ว 0444 ลว 24 ม.ค. 61 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
O6 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
O6 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
O6 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036-200-695-6 โทรสาร : 036-281-969
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าลาน
จำนวนผู้เข้าชม 7,320,459 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
เบอร์โทรฉุกเฉิน
โทร 036 - 281954