หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
     
 
  NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“ ท่าลานเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณี คุณภาพชีวิตดี
สิ่งแวดล้อมสะอาด บริหารงานราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล ”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าลาน  
  นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน
 
   
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
  โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนมบธรรมเนีนมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  บุคลากรเทศบาลตำบลท่าลาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนา ระบบราชการ ระบบการพัฒนา องค์กรเทศบาลตำบลท่าลาน มีมาตรฐาน สามารถรองรับภารกิจ การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาการและระบบสารสานเทศ การฝึกอบรมมีคุณภาพทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์กรความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036-200-695-6 โทรสาร : 036-281-969
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าลาน
จำนวนผู้เข้าชม 8,587,025 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
เบอร์โทรฉุกเฉิน
โทร 036 - 281954